PRISER VÅRTERMINEN 2024


Medlemsavgift: 270 kr/år


Ridskola: 195 kr/lektion

20 lektioner under VT 2024

Hela terminen debiteras i förskott.


Stalletkurs: 1000 kr

Teori/Praktik för nybörjare 10 ggr,
därefter är du garanterad en plats terminen efter.


Andelsavgift: 1 500 kr/mån

I detta ingår ett ridläger/år. Juli månad är betalningsfri eller så väljer du ytterligare ett ridläger.


Dagridläger (6 dagar): 3 700 kr


Dagridläger (3 dagar): 2 000 kr