VÄRDEGRUND FÖR

ÖSTRA TORNS RYTTARSÄLLSKAP

FÖRENINGENS LEDORD

GEMENSKAP

Vi önskar att alla känner sig välkomna.
Vi hälsar på varandra.
Vi hjälper varandra i stallet.

RESPEKT

Vi respekterar alla djur och människor.
Vi kommunicerar och lyssnar på varandra.
Vi pratar MED varandra istället för OM varandra.
Vi ”peppar” varandra, både i med- och motgång.

SÄKERHET

Vi följer föreningens angivna säkerhetsrutiner.
Vi tar ansvar för att våra hästar har det bra.
ÖTR ska vara en trygg miljö för både människor och hästar.

GLÄDJE

Vi värdesätter våra olikheter och tar tillvara på allas kompetens och kunskap.
Vi trivs i stallet och har kul tillsammans med både hästar och människor.

Om någon glömmer bort vår värdegrund, prata i första hand med personen i fråga. I annat fall prata gärna med någon i styrelsen.
(kontaktuppgifter finns här)

Östra Torns Ryttarsällskap har utformat föreningens värdegrund utifrån ledord som medlemmarna arbetat fram och som känns viktiga i vår verksamhet. Våra ledord gäller alla på anläggningen: ryttare, föräldrar, syskon, personal, styrelse, privatryttare, besökare och även på sociala medier.